ZWROT
1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
Towar należy odesłać w stanie niezmienionym ze wszystkimi metkami (inne zwroty nie będą przyjmowane).
Prosimy o przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy. Formularz do wydruku poniżej:
POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Zwrot należy przesłać na adres:
Natalia Polaszek-Zenel
64-810 Kaczory, ul. Chodzieska 28.
(z dopiskiem: „ZWROT”)
2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania paczki ze zwrotem.
3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.
5. NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM !!!

REKLAMACJE

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:
64-810 Kaczory, ul. Chodzieska 28.
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”)
3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.
4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.
5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Firmy dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Firmę niezgodności:
– uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
– uszkodzeń mechanicznych Towaru,
– uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie.
7. NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM!!!

WYMIANA TOWARU 1. Po wcześniejszym kontakcie z firmą i zaakceptowaniu wymiany ( jeśli towar znajduje się jeszcze na stanie ) Towar proszę przesłać na adres: Natalia Polaszek-Zenel 64-810 Kaczory, ul. Chodzieska 28. Wraz z dołączoną karteczką na co wymienić dany towar, oraz z danymi do wysyłki towaru. Koszt przesyłki w obie strony pokrywa KUPUJĄCY. Abyśmy mogli odesłać przesyłkę z wymienionym towarem, bardzo proszę o przelanie 18 zł na nasze konto:

Natalia Polaszek – Zenel

Numer konta PKO: 14 1020 3844 0000 1902 0210 4149

2. NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM!!!