KONTAKT :

Natalia Polaszek-Zenel
Ul. Brzozowa 10
64-810 Zelgniewo

kontakt@princess-prince.pl
tel. + 48 665 569 819
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00